fbpx

KUHINJE EJRAVEC DIGITAL 2020

Namen operacije je izvedba digitalne transformacije podjetja POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o. (Kuhinje Erjavec), in sicer izvedba ukrepov po posameznih ključnih področjih na podlagi digitalne strategije.

Cilji operacije so:

  • dvig dodane vrednosti na zaposlenega,
  • izvedba digitalne transformacije v vsaj treh poslovnih funkcijah,
  • dvig digitalnih kompetenc vseh zaposlenih,
  • izboljšanje izkušnje kupca,
  • izvedba ukrepov za optimizacijo poslovanja oziroma nadgradnjo obstoječih poslovnih modelov,
  • spremenjena zavest o pomenu digitalizacije in digitalne transformacije v podjetju,
  • dvig kibernetske varnosti,
  • dvig števila predlogov za inovacije.

Celotna vrednost operacije:

166.314 EUR. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 99.788 EUR. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si.