fbpx

Erjavec digital 2020

erjavec-digital-2020

Namen operacije je izvedba digitalne transformacije podjetja POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o., in sicer izvedba ukrepov po posameznih ključnih področjih na podlagi digitalne strategije.

Cilji operacije so:

  • dvig dodane vrednosti na zaposlenega,
  • izvedba digitalne transformacije v vsaj treh poslovnih funkcijah,
  • dvig digitalnih kompetenc vseh zaposlenih,
  • izboljšanje izkušnje kupca,
  • izvedba ukrepov za optimizacijo poslovanja oziroma nadgradnjo obstoječih poslovnih modelov,
  • spremenjena zavest o pomenu digitalizacije in digitalne transformacije v podjetju,
  • dvig kibernetske varnosti,
  • dvig števila predlogov za inovacije.

Celotna vrednost operacije:

166.314 EUR. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 99.788 EUR. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si.